Handel

Kursy

Nazwa kursu Cel
Sprzedawca / Handlowiec Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a także podstaw obsługi klienta.

Techniczna obsługa biur sprzedaży Celem kursu jest zapoznanie uczestników z tematyką związaną z: podstawami funkcjonowania firmy handlowo-usługowej; elementami marketingu; technikami sprzedaży; obsługą klienta; a także obsługą programów komputerowych i kas fiskalnych; oraz zasadami GHP/GMP.
Techniki sprzedaży (w tym sprzedaż internetowa) Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: projektowania sukcesu; zrozumienia drugiego człowieka; zamykania sprzedaży; obsługi klienta; wywierania pozytywnego wrażenia na kliencie; oraz właściwego sposobu prezentowania danego produktu.
Telemarketing Przekazanie uczestnikom zasobu wiedzy i umiejętności związanej z telemarketingiem, w tym m.in.: prawidłowego schematu prowadzonych rozmów telefonicznych; treningu siły telemarketera oraz właściwej reakcji telemarketera na zgłaszane przez klientów obiekcje.
Wyspecjalizowany pracownik sieci handlowej Nabycie podstawowych umiejętności z zakresu: wizualizacji towarów; metkowania towarów; technik sprzedaży; obsługi kas fiskalnych; oraz minimum sanitarnego.