Akademie zawodowe

Specyfika zmian współczesnego rynku pracy powodowana przez nieustający postęp naukowo-techniczny i technologiczny wymuszają konieczność permanentnego kształcenia, doskonalenia i uzupełniania wiedzy ogólnej i zawodowej oraz towarzyszących im niezbędnych umiejętności. Doskonalenie i uzupełnianie wiedzy, aby było efektywne i skuteczne, powinno być realizowane w sposób uporządkowany i systematyczny oraz zgodny z wymaganiami i standardami stawianymi przez gospodarkę i rynek. Taką możliwość stwarzają uruchomione przy ZDZ Katowice Akademie Zawodowe.

Działalność Akademii obejmuje organizację kursów i szkoleń i szereg niezbędnych działań towarzyszących i uzupełniających takich jak poradnictwo zawodowe i egzaminy kwalifikacyjne.

Działania te skierowane są zarówno dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe jak i podwyższających już posiadane kwalifikacje i umożliwiają przekazywanie najlepszych i najnowszych wzorców i wiedzy w oparciu o doświadczenia współpracujących z Akademiami praktyków życia gospodarczego i pracowników nauki.

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ: