Akademia Budownictwa

Oferta Akademii obejmuje szereg kursów ogólnobudowlanych, specjalistycznych i pokrewnych, a także kursów kończących się egzaminami kwalifikacyjnymi, umozliwiajacymi zdobycie uprawnień do wykonywania okreslonego zawodu. Adresowana jest do kadr inzynieryjno-technicznych oraz pracowników realizujących prace budowalne i pokrewne.

Zajęcia na kursach organizowane są na specjalnie do tego celu przystosowanych i wyposażonych Poligonach Budowlanych w naszych ośrodkach zlokalizowanych m.in. w Tychach, Chorzowie, Bytomiu, Andrychowie, Żarkach oraz w innych miejscowościach na obszarze działania Zakładu.

 

Wybrane kierunki kursów w ramach Akademii:

 • Brukarz
 • Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Komputerowe kosztorysowanie robót budowlanych
 • Malarz
 • Malarz-tapeciarz
 • Montaż płyt kartonowo-gipsowych
 • Murarz, tynkarz, posadzkarz, płytkarz
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Zbrojarz
 • Monter rurociągów z tworzyw sztucznych
 • Montaż i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych (z uprawnieniami)
 • Obsługa i konserwacja urządzeń dźwignicowych
 • Operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień*
 • Operator koparki w zakresie III klasy uprawnień*
 • Operator ładowarki w zakresie III klasy uprawnień*
 • Operator agregatów tynkarskich
 • Operator betoniarek
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
 • Operator narzędzi udarowych ręcznych
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień*
 • Monter rusztowań budowlano - montażowych metalowych*
 • Wykonywanie ociepleń ścian zewnętrznych budynków metodą lekką – mokrą
 • Monter instalacji wodno – kanalizacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz instalacji z rur miedzianych
 • Stolarz budowlany

 

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

 

* Kursy z zakresu obsługi maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych kończą się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wydaniem zaświadczeń uprawniających do obsługi ww. maszyn