Kondolencje dla Pani Barbary Nawrat

5.11.2020

Naszej drogiej Koleżance Barbarze Nawrat


Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach


wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża


składają Zarząd Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz koleżanki i koledzy