Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 03 51
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) 164 1 700 zł 5.03.2018
Zapisz się
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG 146 1 700 zł 5.03.2018
Zapisz się
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) 127 1 700 zł 5.03.2018
Zapisz się
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 103 1 700 zł 5.03.2018
Zapisz się
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych 67 650 zł 7.05.2018
Zapisz się
ABC własnego biznesu 30 200 zł TRWA NABÓR
Asystent rodziny 230 1 600 zł TRWA NABÓR
Badania nieniszczące (NDT – Non Destructive Test) 44 3 200 zł TRWA NABÓR
Bazy danych 20 300 zł TRWA NABÓR
Bezpieczne użytkowanie butli, w tym ich bezpieczna wymiana 8 70 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 500 zł TRWA NABÓR
Bukieciarz / Florysta 120 1 400 zł TRWA NABÓR
Cukiernik 80 800 zł TRWA NABÓR
Dietetyk 60 800 zł TRWA NABÓR
Drwal-operator pilarki 126 1 800 zł TRWA NABÓR
ECDL BASE 80 1 200 zł TRWA NABÓR
ECDL e-Citizen (e-Obywatel) 48 500 zł TRWA NABÓR
Fakturowanie komputerowe 30 300 zł TRWA NABÓR
Grafika komputerowa z obsługą programów: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign i CorelDraw 48 600 zł TRWA NABÓR
Kasjer walutowo-złotowy 16 600 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigników 40 952 zł TRWA NABÓR
Konserwator dźwigów osobowych (w tym szpitalnych), towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator podestów ruchomych 40 750 zł TRWA NABÓR
Konserwator suwnic 40 1 000 zł TRWA NABÓR
Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia 40 1 200 zł TRWA NABÓR
Konserwator żurawi samojezdnych 52 750 zł TRWA NABÓR
Kosmetyczka 100 900 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 75 850 zł TRWA NABÓR
Księgowość wspomagana komputerem 100 1 000 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) 30 350 zł TRWA NABÓR
Masażysta 72 750 zł TRWA NABÓR
Menedżer w agrorynku - menedżer turystyki 40 700 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwignic 35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa dźwigów towarowych 35 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa i eksploatacja hydraulicznych dźwigów samochodowych ( HDS ) 46 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 8 150 zł TRWA NABÓR
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 40 450 zł TRWA NABÓR
Obsługa pił spalinowych 52 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 34 650 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 45 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi samojezdnych 32 550 zł TRWA NABÓR
Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych 55 650 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 6 300 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 750 zł TRWA NABÓR
Opiekunka społeczna 55 700 zł TRWA NABÓR
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 25 500 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 800 zł TRWA NABÓR
Pracownik administracyjno-biurowy 50 500 zł TRWA NABÓR
Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie 10 150 zł TRWA NABÓR
Prawo pracy 5 250 zł TRWA NABÓR
Projektowanie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCAD 30 450 zł TRWA NABÓR
Rejestratorka medyczna 30 450 zł TRWA NABÓR
Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru) 19 450 zł TRWA NABÓR
Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 52 1 500 zł TRWA NABÓR
Sprzedawca / Handlowiec 35 380 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 80 zł TRWA NABÓR
Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt 8 300 zł TRWA NABÓR
Techniki sprzedaży (w tym sprzedaż internetowa) 30 349 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 20 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 300 zł TRWA NABÓR
Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych ( G3 ) 20 500 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 250 zł TRWA NABÓR