Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Nowoczesne kompetencje organizacji edukcyjnej 2016-1-PL01-KA101-023427

projekt mobilności skierowany do 64 nauczycieli szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; celem projektu jest zbudowanie profesjonalnego zespołu z pracowników tworzących i realizujących projekty współfinansowane z funduszy europejskich w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

Nowa energia edukacji


 

Zapraszamy uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach do udziału w projekcie „Nowa Energia Edukacji."

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 nr projektu: RPMP.10.02.02-12-0210/16.

Aktywni dla zdrowia 2016-1-PL01-KA102-023399

projekt moilnościowy skierowany do słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego  w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy 

Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu 2016-1-PL01-KA101-02340

projekt mobilnościowy skierowany do 24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Katowicach Załadu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Hiszpańskie smaki 2016-1-PL01-KA102-023400

 

projekt mobilnościowy skierowany do 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żywcu ZDZ w Katowicach, kształcących się na kierunku kucharz

Zdobywamy europejskie doświadczenie 2016-1-PL01-KA102-023394

 

 

projekt mobilnościowy skierowany do 46 uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik logistyk, kucharz

EKO fryzjer Haircology 2016-1-PL01-KA102-023403

projekt mobinościowy skierowany do 8 uczennic Technikum im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, kształcących się w zawodzie fryzjer

Logistyka od producenta do konsumenta 2016-1-PL01-KA102-023396

projekt mobilnościowy skierowany do 18 uczniów i  15 nauczycieli Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Moja droga do sukcesu 2016-1-PL01-KA102-023586

projekt mobilnościowy skierowany do 42 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sosnowcu ZDZ Katowice, uczących się w klasach o profilu: sprzedawca, lakiernik,  kuchrz, mechanik pojzdów smochodowych, monter systemów rurociągowych

Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie 2015-1-PL01-KA102-014603

projekt mobilnościowy skierowany do 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w ramach projektu zrealizowane zostaną praktyki zagraniczne