Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Aktywni dla zdrowia 2016-1-PL01-KA102-023399

projekt moilnościowy skierowany do słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego  w Suchej Beskidzkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, uczących się w zawodach: opiekun medyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy 

Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu 2016-1-PL01-KA101-02340

projekt mobilnościowy skierowany do 24 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Katowicach Załadu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Polak Niemiec dwa bratanki do kuchni i do budowlanki 2016-1-PL01-KA102-023402

celem projektu jest realizacja zagranicznych praktyk zawodowych 16 uczniów Zsadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach

Nowoczesne kompetencje organizacji edukcyjnej 2016-1-PL01-KA101-023427

projekt mobilności skierowany do 64 nauczycieli szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach; celem projektu jest zbudowanie profesjonalnego zespołu z pracowników tworzących i realizujących projekty współfinansowane z funduszy europejskich w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

 

 

Hiszpańskie smaki 2016-1-PL01-KA102-023400

 

projekt mobilnościowy skierowany do 10 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żywcu ZDZ w Katowicach, kształcących się na kierunku kucharz

Zdobywamy europejskie doświadczenie 2016-1-PL01-KA102-023394

 

 

projekt mobilnościowy skierowany do 46 uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach kształcących się w zawodach technik usług fryzjerskich, technik logistyk, kucharz

Europejski fryzjer 2015-1-PL01-KA102-014605

projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer  

 

La dolce vita. Przez żołądek do serca 2015-1-PL01-KA102-014579

projekt mobilnościowy skierowany do 16 uczniów Niepublicznej Szkoły Zawodowej w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, celem projektu jest realizacja praktyk zagranicznych

 

Dzisiaj jest na topie dobry zawód w Europie 2015-1-PL01-KA102-014603

projekt mobilnościowy skierowany do 16 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, w ramach projektu zrealizowane zostaną praktyki zagraniczne

Otoczmy troską życie 2015-1-PL01-KA102-014597

projekt mobilnościowy realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej ZDZ Katowice, w ramach projektu 5 słuchaczy odbędzie zagraniczne staże w zagranicznych placówkach medycznych