Projekty - Szkoły

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Erasmus+ konkurs 2015

Szkoły Zakładu po raz kolejny aplikowały o dofinansowanie wniosków mobilności w ramach Programu Erasmus+.

„Logistyka i spedycja – dziś prowadzi nas ambicja” 2015-1-PL01-KA102-14570

projekt skierowany do 20 uczniów Zespołu Szkól w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach uczących się na kierunkach: technik logistyk oraz technik spedytor

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Buongiorno - fryzjerzy i hotelarze na start - 2014-1-PL01-KA102-000923

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Katowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach”w ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada czterotygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii  dla grupy 20 uczniów kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich i technik hotelarz.

Pierwszy krok do własnej firmy - 2014-1-PL01-KA102-000686

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicachw ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Czechach i Hiszpanii  dla grupy 28 uczniów kształcących się w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, sprzedawca.

Logistyka bez granic- 2014-1-PL01-KA102-000569

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach”w ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii  dla grupy 18 uczniów kształcących się w zawodzie: technik logistyk.

Szlifujemy nasze umiejętności u innych narodowości- 2014-1-PL01-KA102-000685

to projekt mobilności realizowany przez Zasadnicza Szkole Zawodowa w Żarkach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicachw ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech  dla grupy 16 uczniów kształcących się w zawodzie: kucharz, monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz mechanik pojazdów samochodowych.

Logistycznie i stylowo - 2014-1-PL01-KA102-000555

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Bielsku- Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach” Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii dla grupy 30 uczniów kształcących się w zawodzie: technik logistyk i technik usług fryzjerskich.

Rozwój zawodowy poprzez udział w kulturze europejskiej - 2014-1-PL01-KA102-000539

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach”w ramach Programu  Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii  dla grupy 30 uczniów kształcących się w zawodzie: technik usług fryzjerskich i technik logistyk.

Mistrzowie kuchni europejskiej- 2014-1-PL01-KA102-000695

to projekt mobilności realizowany przez Zespół Szkół w Żywcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Projekt zakłada trzytygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w Hiszpanii  dla grupy 10 uczniów kształcących się w zawodzie: kucharz

Szansa na rozwój - 2014-1-PL01-KA102-000579

to projekt mobilności realizowany przez Technikum Fryzjerskie im. W. Szymborskiej w Częstochowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach” Programu Erasmus+ „Kształcenie i szkolenia zawodowe” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.