Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Krok do samodzielności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunów - mieszkańców miasta Tychy oraz powiatu zawierciańskiego do udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pielęgniarki i położne na kursy.

Zawód spawacza szansą na sukces

 

Zapraszamy osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. śląskiego:

  • zagrożone zwolnieniem

  • przewidziane do zwolnienia

  • zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

z przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu WŚ.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Własna firma – nowe możliwości

Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy tj. Osiedla N, O Ł, H, A, Osada Czułów, nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Nastawieni na sukces

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Europa 50 plus

logo ERASMUS

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pn. How to educate and activate adults at the age of 50+ on the examples of language and ICT courses with adult learners. ("Jak uczyć i aktywizować osoby po 50 roku życia").

Przewodnik ten opisuje nowe, lepiej dostosowane do możliwości osób starszych metody, techniki nauczania języków obcych i podstaw ICT.

Pobierz przewodnik w wersji angielskiej.

Pobierz przewodnik w wersji polskiej.

 

 

 

Akademia Prawa Jazdy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Bez barier

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Młodzi na start!

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zapoznaj się z rezultatami współpracy ponadnarodowej

Program wspierający doradcę zawodowego: E-GUIDE