Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Krok do samodzielności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunów - mieszkańców miasta Tychy oraz powiatu zawierciańskiego do udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pielęgniarki i położne na kursy.

Własna firma – nowe możliwości

Zapraszamy osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 30 roku życia, zamieszkałych na terenach rewitalizowanych miasta Tychy tj. Osiedla N, O Ł, H, A, Osada Czułów, nieprowadzących działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą.

 

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Zawód spawacza szansą na sukces

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Nastawieni na sukces

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Europa 50 plus

logo ERASMUS

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pn. How to educate and activate adults at the age of 50+ on the examples of language and ICT courses with adult learners. ("Jak uczyć i aktywizować osoby po 50 roku życia").

Przewodnik ten opisuje nowe, lepiej dostosowane do możliwości osób starszych metody, techniki nauczania języków obcych i podstaw ICT.

Pobierz przewodnik w wersji angielskiej.

Pobierz przewodnik w wersji polskiej.

 

 

 

Bez barier

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Akademia Prawa Jazdy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Młodzi na start!

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zapoznaj się z rezultatami współpracy ponadnarodowej

Program wspierający doradcę zawodowego: E-GUIDE

TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia

PROJEKT ZAKOŃCZONY