Projekty - Kursy

Projekty w trakcie realizacji

Nazwa projektu Opis projektu
Krok do samodzielności

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich opiekunów - mieszkańców miasta Tychy oraz powiatu zawierciańskiego do udziału w projekcie "Krok do samodzielności".

DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach wspólnie z Zakładami Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim zaprasza pielęgniarki i położne na kursy.

Zawód spawacza szansą na sukces

 

Zapraszamy osoby zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. śląskiego:

  • zagrożone zwolnieniem

  • przewidziane do zwolnienia

  • zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy

z przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników spółek węglowych z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu WŚ.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Zakończone projekty

Nazwa projektu Opis projektu
Nastawieni na sukces

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Europa 50 plus

logo ERASMUS

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem pn. How to educate and activate adults at the age of 50+ on the examples of language and ICT courses with adult learners. ("Jak uczyć i aktywizować osoby po 50 roku życia").

Przewodnik ten opisuje nowe, lepiej dostosowane do możliwości osób starszych metody, techniki nauczania języków obcych i podstaw ICT.

Pobierz przewodnik w wersji angielskiej.

Pobierz przewodnik w wersji polskiej.

 

 

 

Akademia Prawa Jazdy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Szybkie reagowanie ścieżką do powrotu na rynek pracy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Bez barier

PROJEKT ZAKOŃCZONY

TERAZ MY! Pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu zatrudnienia

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Młodzi na start!

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zapoznaj się z rezultatami współpracy ponadnarodowej

Program wspierający doradcę zawodowego: E-GUIDE