Nowoczesne kompetencje organizacji edukcyjnej 2016-1-PL01-KA101-023427

 

Działanie:w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Cel projektu:  Poszerzenie wiedzy i kompetencji nauczycieli szkół ZDZ Katowice w zakresie tworzenia i realizacji projektów europejskich.

Rezultaty projektu:

  • realizacja Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice, znaczny wzrost umiejętności zawodowych dotyczących tworzenia, realizacji i upowszechniania projektów europejskich,

  • systemu ECVET a także kompetencji językowych pracowników ZDZ Katowice

 

Okres: 2016-09-01 - 2018-05-31

Wartość projektu: 441 959,45 zł