DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Zapraszamy na BEZPŁATNE:

Kursy kwalifikacyjne:

  • Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek - ( w Katowicach)
  • Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek – (w Chorzowie)
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek – (w Bielsku-Białej)

Kursy specjalistyczne:

  • Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek w Sosnowcu
  • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek w Żywcu
  • Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych - (licencjat lub specjalizacja) - Część II w Tychach

Rekrutacja prowadzona jest w naszych ośrodkach:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu ul. Sienkiewicza 25 – tel. 32 266-61-66

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bielsku-Białej ul. Dworkowa 5 – tel. 33 812-53-52

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach ul. Budowlanych 156 – tel. 32 227-17-46

Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu ul. Sienkiewicza 65  - tel. 33 861-43-46

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie ul. Hajducka 21 – 32 241-25-14

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą przystąpić do składania formularzy zgłoszeniowych na wybrane przez siebie kursy.

Formularze do pobrania – Pobierz tutaj

 

Projekt: „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH. Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek  i położnych".

nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt jest realizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Więcej o projekcie - Zobacz tutaj

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 4030 pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno – demograficznymi kraju. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2016 – 2018 i odbywać się będzie równocześnie w kilku województwach.

 

Zapraszamy