Wykaz szkół i kierunków kształcenia

Poniżej prezentujemy wszystkie nasze szkoły oraz kierunki i kursy przez nie prowadzone. Użyj dodatkowych opcji, aby wyszukać interesującą Cię ofertę.

Placówka Szkoła Kierunek/Kurs
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów
tel.: 33 / 875-20-13
fax: 33 / 875-31-22
www: szkoly.andrychow.zdz.pl
e-mail: s-andrychow@zdz.katowice.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży

 • Klasa wielozawodowa
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Niepubliczne Technikum

 • Technik budownictwa
 • Technik hotelarstwa
 • Technik logistyk

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Technik masażysta

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (B.18.)
Zespół Szkół w Bielsku-Białej

ul. Sempołowskiej 1, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 / 814-49-98
fax: 33 / 814-49-98
www: szkoly.bielsko.zdz.pl
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum Fryzjerskie

 • Technik usług fryzjerskich

Technikum Logistyczne - "mundurowe"

 • Technik logistyk
 • Technik spedytor

Trzyletnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 • Technik usług fryzjerskich

Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe

 • Technik administracji
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)
Zespół Szkół w Bytomiu

ul. Powstanców Śląskich 6, 41-902 Bytom
tel.: 32 / 286-96-31
www: szkoly.bytom.zdz.pl
e-mail: s-bytom@zdz.katowice.pl

Gimnazjum dla Młodzieży

 • Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Liceum Ogólnokształcące "mundurowe"

 • Kształcenie ogólne z poszerzonym programem przysposobienia obronnego

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum

 • Technik spedytor

Policealna Szkoła Zawodowa

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Technik sterylizacji medycznej
Zespół Szkół w Cieszynie

Plac Londzina 3, 43-400 Cieszyn
tel.: 33 / 852 23 43
fax: 33 / 852 23 43
www: szkoly.cieszyn.zdz.pl
e-mail: s-cieszyn@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum

 • Technik logistyk
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik spedytor

Technikum dla Dorosłych

 • Technik handlowiec

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 • Kucharz
 • Technik handlowiec

Policealne Studium Zawodowe

 • Technik BHP
 • Technik administracji
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Zespół Szkół w Częstochowie im. Wisławy Szymborskiej

ul. Jagiellońska 141, 42-200 Częstochowa
tel.: 34 / 365-93-69, 365-88-53
fax: 34 / 365-88-53
www: szkoly.czestochowa.zdz.pl
e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży

 • Fryzjer
 • Kucharz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum

 • Technik logistyk
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Fryzjerskie

 • Technik usług fryzjerskich

Technikum Informatyczne

 • Technik teleinformatyk

Policealne Studium Zawodowe

 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik usług kosmetycznych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)
Zespół Szkół w Katowicach

ul. Św. Jacka 3, 40-952 Katowice
tel.: 32 / 256-41-15; kom. 697 818 633
www: szkoly.katowice.zdz.pl
e-mail: s-katow1@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum Fryzjerskie

 • Technik usług fryzjerskich

Technikum Hotelarskie

 • Technik hotelarstwa
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych

Policealna Szkoła Zawodowa

 • Technik usług kosmetycznych

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Projektowanie fryzur (A.23.)
 • Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (A.19.)
Szkoły Lotnicze w Katowicach

ul. Mickiewicza 16, 40-092 Katowice
tel.: 32 / 353 01 23
www: szkoly.lotnicze.zdz.pl
e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl

Technikum Lotnicze

 • Technik eksploatacji portów i terminali
 • Technik teleinformatyk

Niepubliczna Lotnicza Szkoła Policealna

 • Technik eksploatacji portów i terminali
Szkoły w Kętach

ul. Żwirki i Wigury 27b, 32-650 Kęty
tel.: 33 / 845-31-06
fax: 33 / 845-12-41
www: szkoly.kety.zdz.pl
e-mail: s-kety@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum

 • Technik handlowiec

Policealne Studium Zawodowe

 • Technik BHP
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M.17.)
 • Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)
 • Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M.44.)
 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.)
 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14.)
 • Użytkowanie obrabiarek skrawających (M.19.)
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.)
Zespół Szkół w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz
tel.: 32 / 643-16-55
fax: 32 / 643-16-55
www: szkoly.olkusz.zdz.pl
e-mail: s-olkusz@zdz.katowice.pl

Gimnazjum dla Młodzieży

 • Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Liceum Ogólnokształcące "mundurowe"

 • Kształcenie ogólne z poszerzonym programem przysposobienia obronnego

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe

 • Technik informatyk
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Zespół Szkół w Piekarach Śląskich

ul. Bytomska 207, 41-940 Piekary Śląskie
tel.: 32 / 287 11 23
www: szkoly.piekary.zdz.pl
e-mail: s-piekary@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Policealne Studium Zawodowe

 • Opiekun medyczny
Zespół Szkół w Rybniku

ul. Klasztorna, 14, 44 Rybnik
tel.: 32 / 423-78-80
fax: 32 / 433-26-02
www: szkoly.rybnik.zdz.pl
e-mail: s-rybnik@zdz.katowice.pl

Gimnazjum dla Młodzieży

 • Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne z możliwością przyuczenia do zawodu

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Klasa wielozawodowa
 • Kucharz

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum

 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
Zespół Szkół w Sosnowcu

ul. H. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 / 266-49-05
fax: 32 / 266-49-05
www: szkoly.sosnowiec.zdz.pl
e-mail: s-sosnowiec@zdz.katowice.pl

Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne z możliwością przyuczenia do zawodu

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Fotograf

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Niepubliczna Szkoła Policealna

 • Technik BHP
 • Technik rachunkowości

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Opiekun medyczny
Medyczne Studium Zawodowe w Suchej Beskidzkiej

Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka
tel.: 33 / 874-43-81
fax: 33 / 874-43-81
www: szkoly.sucha.zdz.pl
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Opiekun medyczny
 • Technik masażysta
 • Technik sterylizacji medycznej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.4.)
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 / 327-08-80
fax: 32 / 327-08-80
www: szkoly.tychy.zdz.pl
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa "mundurowa" (dla młodzieży)

 • Klasa wielozawodowa
 • Kucharz
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum Górnicze

 • Technik górnictwa podziemnego

Technikum Górnicze dla Młodzieży

 • Technik górnictwa podziemnego

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Technik masażysta
 • Technik sterylizacji medycznej

Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe

 • Technik BHP
 • Technik górnictwa podziemnego
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Eksploatacja złóż podziemnych (M.11.)
 • Montaż systemów suchej zabudowy (B.5.)
 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (M.39.)
Zespół Szkół w Ustroniu

ul. Stawowa 3, 43-450 Ustroń
tel.: 33 / 854-33-00
fax: 33 / 854-45-05
www: szkoly.ustron.zdz.pl
e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl

Gimnazjum dla Młodzieży

 • Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • Klasa wielozawodowa

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

 • Technik masażysta
Szkoły w Wadowicach

ul. Nadbrzeżna 25B, 34-100 Wadowice
tel.: 33 / 873-14-74
fax: 33 / 873-14-74
www: szkoly.wadowice.zdz.pl
e-mail: s-wadow@zdz.katowice.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży

 • Klasa wielozawodowa

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Niepubliczne Technikum

 • Fototechnik
 • Technik logistyk
 • Technik usług fryzjerskich

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 • Technik budownictwa
 • Technik usług fryzjerskich

Niepubliczna Szkoła Policealna

 • Technik administracji
 • Technik usług kosmetycznych
Zespół Szkół w Żarkach

ul. Sosnowa 2, 42-310 Żarki
tel.: 34 / 314-80-99
fax: 34 / 314-82-25
www: szkoly.zarki.zdz.pl
e-mail: s-zarki@zdz.katowice.pl

Gimnazjum dla Młodzieży

 • Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży

 • Fryzjer
 • Klasa wielozawodowa
 • Kucharz
 • Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 • Kucharz

Policealne Studium Zawodowe

 • Technik BHP
 • Technik rachunkowości
Zespół Szkół w Żywcu

ul. H. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec
tel.: 33 / 861-23-73, 861-43-46
fax: 33 / 861-43-46
www: szkoly.zywiec.zdz.pl
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl

Gimnazjum dla Młodzieży

 • Kształcenie ogólne z oddziałami przysposabiającymi do pracy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży

 • Fryzjer
 • Klasa wielozawodowa
 • Kucharz

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • Kształcenie ogólne

Technikum Fryzjerskie

 • Technik usług fryzjerskich

Technikum Logistyczne - "mundurowe"

 • Technik logistyk

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych

 • Kucharz

Policealne Studium Zawodowe

 • Technik BHP