Uprawnienia energetyczne G2 - Palacz C.O.

Osoby obsługujące kotłownie, wymienniki ciepła i inne urządzenia i sieci energetyczne muszą posiadać stosowne uprawnienia - Świadectwo Kwalifikacji (G2).

Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przy ZDZ Katowice przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i pozwalające zdobyć Świadectwo Kwalifikacji.

Egzaminy kwalifikacyjne organizujemy bezpośrednio po zakończeniu kursu.

Informacje i zapisy na kursy i egzaminy kwalifikacyjne w ośrodkach Zakładu - znajdź najbliższy ośrodek

Informacje i zapisy na egzaminy kwalifikacyjne - Komisja Kwalifikacyjna

ZAPRASZAMY