Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 800 zł 26.02.2018
Zapisz się
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 120 2 100 zł 27.02.2018
Zapisz się
Prawo jazdy kategorii B 60 1 500 zł 12.03.2018
Zapisz się
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 500 zł 19.03.2018
Zapisz się
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR) 17 450 zł 26.03.2018
Zapisz się
Badania nieniszczące (NDT – Non Destructive Test) 44 3 200 zł TRWA NABÓR
Brukarz 100 1 400 zł TRWA NABÓR
Bukieciarz / Florysta 64 1 000 zł TRWA NABÓR
Dzienny opiekun 160 1 700 zł TRWA NABÓR
ECDL PTI Standard 150 1 500 zł TRWA NABÓR
Frezer 40 1 400 zł TRWA NABÓR
Język migowy 60 600 zł TRWA NABÓR
Kosztorysowanie robót budowlanych 75 850 zł TRWA NABÓR
Krój i szycie 80 900 zł TRWA NABÓR
Księgowość wspomagana komputerem 90 1 000 zł TRWA NABÓR
Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych 65 800 zł TRWA NABÓR
Kuźnia lidera 14 250 zł TRWA NABÓR
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) 60 500 zł TRWA NABÓR
Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych 80 1 300 zł TRWA NABÓR
Monter instalacji z rur miedzianych 60 650 zł TRWA NABÓR
Monter rurociągów z tworzyw sztucznych 32 700 zł TRWA NABÓR
Murarz / Tynkarz / Malarz / Tapeciarz / Płytkarz / Posadzkarz (specjalność do wyboru) 110 1 800 zł TRWA NABÓR
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych 12 260 zł TRWA NABÓR
Obsługa komputera i Internetu (dla potrzeb własnych lub prac biurowych) 40 400 zł TRWA NABÓR
Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC) 120 2 100 zł TRWA NABÓR
Obsługa podestów ruchomych 60 700 zł TRWA NABÓR
Obsługa suwnic 35 700 zł TRWA NABÓR
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów 19 1 300 zł TRWA NABÓR
Operator narzędzi udarowych ręcznych 44 900 zł TRWA NABÓR
Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - klasa III 44 900 zł TRWA NABÓR
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 280 1 800 zł TRWA NABÓR
Opiekun/ka 80 880 zł TRWA NABÓR
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym ( G2 ) 55 550 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 800 zł TRWA NABÓR
Pierwsza pomoc przedmedyczna 8 100 zł TRWA NABÓR
Przeciwdziałanie mobbingowi w zakładzie pracy 32 350 zł TRWA NABÓR
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR) 25 500 zł TRWA NABÓR
Ręczny przecinacz termiczny - tlenowy i plazmowy (specjalność do wyboru) 35 850 zł TRWA NABÓR
Samoobrona dla kobiet 30 675 zł TRWA NABÓR
Spawanie acetylenowo-tlenowe (gazowe) 127 1 600 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe elektrodą otuloną (elektryczne) 164 1 600 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe elektrodą wolframową - metodą TIG 103 1 600 zł TRWA NABÓR
Spawanie łukowe w osłonie gazu - metodą MAG 146 1 600 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia okresowe bhp 8 60 zł TRWA NABÓR
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek 35 400 zł TRWA NABÓR
Technolog robót wykończeniowych 120 1 300 zł TRWA NABÓR
Tokarz 60 1 600 zł TRWA NABÓR
Train the trainer 20 350 zł TRWA NABÓR
Trening umiejętności społecznych 16 360 zł TRWA NABÓR
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne ( G1 ) 30 500 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych ( G1, G2, G3 ) 8 250 zł TRWA NABÓR
Weryfikacja uprawnień spawalniczych 5 300 zł TRWA NABÓR
Zarządzanie kryzysowe 14 250 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR
Zmiany w umowach zlecenia i umowach o dzieło 5 300 zł TRWA NABÓR