Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dla ZDZ Katowice

10 października 2017 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach uzyskał Znak Jakości potwierdzający spełnienie Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Oznacza to, że zakład spełnia wymagania określone w Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych i realizuje usługi edukacyjno-szkoleniowe zgodnie z tymi wymaganiami. Znak jakości został przyznany na podstawie audytu zewnętrznego – Raport z audytu nr 15/2017/OA z dnia 03.10.2017

MSUES to 20 standardów opisujących rozwiązania sprzyjające wysokiej jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Standardy związane są z przebiegiem usługi, potencjałem kadry dydaktycznej, warunkami dydaktycznymi oraz z zarządzaniem instytucją szkoleniową.