Zmarł prof. zw. dr. hab. inż. Roman Ney

3.09.2020

Z żalem informujemy o śmierci prof. zw. dr. hab. inż. Romana Neya – wybitnego geologa, nauczyciela

akademickiego, profesora nauk technicznych, dwukrotnego Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie, a także Rektora Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

w latach 2004-2010, odznaczonego m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem

Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim składa Zarząd Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach.