Zatrudnimy wykładowców i instruktorów na kursach monterów rusztowań i operatorów maszyn

8.01.2022

Praca

Zatrudnimy na umowy cywilno-prawne wykładowców i instruktorów na kursach:

- monter rusztowań budowlano-montażowych metalowych

- operator koparko-ładowarek

- operator koparek jednonaczyniowych

- operator ładowarek jednonaczyniowyach

- operator przecinarek do nawierzchni dróg

- operator pił mechanicznych do scinki drzew.

 

Wymagania stawiane wykładowcom:

- wykształcenie minimum średnie techniczne

- przygotowanie pedagogiczne

- doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn okreslonej specjalności

 

Wymagania stawiane instruktorom:

- wykształcenie minmum zawodowe - techniczne

- uprawnienia operatora maszyny danej specjalnosci w najwyższej klasie

- przygotowanie pedagogiczne

- doświadczenie zawodowe przy eksploatacji maszyn określonej specjalności

 

Zgłoszenia prosimy kierować:

na adres e-mail: info@zdz.katowice.pl

lub telefonicznie  32 605-77-55

w terminie do 28 lutego 2022 r.