Zatrudnimy egzaminatorów z zakresu elektroenergetyki
i energetyki.

24.03.2021

Praca

Zatrudnimy na umowy cywilno-prawne egzaminatorów z zakresu elektroenergetyki i energetyki (G1, G2, G3).

W celu powołania w skład Komisji Kwalifikacyjnej Kandydaci powinni spełniać nw. wymagania:

- wykształcenie wyższe – kierunkowe  - odpowiednie do zakresu egzaminowania,

- minimum 5 letni staż pracy przy eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń,

- aktualne Świadectwa Kwalifikacyjne w zakresie Eksploatacji i Dozoru – ważne minimum  12 miesięcy

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.:

32 603-77-55 - Krzysztof Zawodny