Zasady postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkołach

Cel kursu

Zapoznanie dyrektorów, nauczycieli i pedagogów placówek oświatowych z zasadami i procedurami postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej.

Sposób zakończenia kursu