Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

26.11.2018

Ogłoszenie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ogłasza zapytanie ofertowe na dostarczenie środków czystości co miesiąc przez okres jednego roku począwszy od grudnia 2018r.

Wykaz środków czystości których dotyczy zapytanie:

1. Worki na śmieci 35l. - 15 opakowań każde po 50 sztuk;

2. Worki na śmieci 60l. - 15 opakowań każde po 50 sztuk;

3. Worki na śmieci 120l. - 15 opakowań każde po 15 sztuk;

4. Mydło 5l. - 4 sztuki;

5. Papier toaletowy biały (małe rolki) - 90 sztuk;

6. Papier toaletowy bielony (duże rolki) - 160 sztuk;

7. Ręcznik papierowy biały listki ZZ (dwuwarstwowe) - 190 opakowań każde po 200 sztuk.

W przypadku wyboru pierwsze zamówienie ma być dostarczone do dnia 3 grudnia 2018r.

Oferty prosimy zgłaszać drogą mailową na adres l.musiol@zdz.katowice.pl do dnia 29.11.2018r do godziny 12:00.

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach poinforumuje wybranego oferenta o wynikach drogą mailową.