Zapytanie ofertowe

29.11.2019

Ogłoszenie

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczenia artykułów biurowych  i pamięci flash o pojemności minimum 16GB uczestnikom kursów organizowanych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Program Aktywności Lokalnej Śródmieśie”.

KOD CPV:

a.      Kod CPV 30190000-7: Różny sprzęt i artykuły biurowe

b.      Kod CPV 30234600-4: Pamięć flash

Zamawiający przewiduje, iż zamówienie obejmie łącznie 200 kompletów artykułów biurowych i pamięci flash.

W skład jednego kompletu artykułów przekazywanych uczestnikom szkoleń wchodzą:

 

l.p.

KARTA PRODUKTÓW

1.

Blok biurowy A5 50k

2.

Długopis

3.

Pamięć typu flash o pojemności minimum 16GB

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

W związku ze złożeniem najkorzystniejszej oferty przez firmę Unibit Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 51 zostanie udzielone jej zamówienie.

Zwycięzca zaoferował  13,78zł za jeden zestaw produktów.

Pliki do pobrania