Zapisz się

Nazwa
Zarządzanie kryzysowe

Cel:
Nabycie wiedzy i umiejętności oraz ukształtowanie predyspozycji jego uczestników do zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, racjonalnego funkcjonowania podczas tych sytuacji, likwidowania ich skutków,
a także przygotowanie do zarządzania zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych lub przeznaczonych do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego
• Cel poznawczy – zapoznanie słuchaczy ze złożonością zachowań ludzi w sytuacjach kryzysowych
• Cel kształcący  przede wszystkim ukształtowanie w uczestnikach odpowiednich postaw i zachowań w sytuacjach kryzysowych
• Cel wychowawczy  przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania kryzysem

Sposób zakończenia kursu:
egzamin wewnętrzny w formie testu wyboru

Ośrodek:
CKZ TYCHY, Budowlanych 156

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.