Zapisz się

Nazwa
Kuźnia lidera

Cel:
Doskonalenie umiejętności kadry zarządzającej:
• Cel poznawczy – zapoznanie słuchaczy ze złożonością zachowań pracodawców i pracowników w przedsiębiorstwie.
• Cel kształcący - przeszkolenie uczestników w zakresie tradycyjnych subdyscyplin zarządzania, takich jak zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie ludźmi, rekrutacja i selekcja kadrowa.
• Cel wychowawczy - przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ludźmi przedsiębiorstwie

Sposób zakończenia kursu:
Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym w formie testu wyboru

Ośrodek:
CKZ TYCHY, Budowlanych 156

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.