Zapisz się

Nazwa
Nowoczesne metody kształcenia dorosłych

Cel:
Podstawowym celem kursu jest nauczenie słuchaczy - wykładowców przygotowywania jednostek lekcyjnych, przeprowadzania zajęć z użyciem metod aktywizujących oraz sprawdzania efektywności szkolenia.

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu po złożeniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Prezesa ZDZ.

Ośrodek:
CDUN KATOWICE, Krasińskiego 2

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.