Zapisz się

Nazwa
Język polski dla obcokrajowców

Cel:

Przygotowanie uczestników do posługiwania się językiem polskim na poziomie podstawowym w mowie i w piśmie. Podczas kursu będą kształtowane takie umiejętności, jak opanowanie najważniejszych części systemu językowego polszczyzny, a także rozwijanie sprawności językowych – rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, pisania oraz mówienia.

Ośrodek:
OKZ DĄBROWA GÓRNICZA, Kr. Jadwigi 12

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.