Zapisz się

Nazwa
Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych

Cel:
W części 1
Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów
leczniczych, wyrobów medycznych
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

W zcęści 2
Przygotowanie pielęgniarki, położnej, w ramach realizacji zleceń lekarskich, w procesie
diagnostyki, leczenia i rehabilitacji do wystawiania recept na leki, z wyłączeniem leków
zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje
psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, niezbędne
do kontynuacji leczenia.

Sposób zakończenia kursu:
egzamin

Ośrodek:
CKZ TYCHY, Budowlanych 156

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.