Zapisz się

Nazwa
Szkolenia metodyczne

Cel:
Poszerzanie przez pracowników placówek oświatowych wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. metodyki nauczania przedmiotów ogólnokształcących, pedagogiki oraz psychologii w ramach pracy z uczniem zdolnym a także uczniem z SPE, socjologii, prawa oświatowego i polityki oświatowej. Tematyka poszczególnym szkoleń związana jest z priorytetami MEN i Kuratorium Oświaty w danym roku szkolnym.

Sposób zakończenia kursu:

Ośrodek:
CDUN KATOWICE, Krasińskiego 2

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.