Zapisz się

Nazwa
Obsługa systemów pneumatyki

Cel:
Intensywny trening łączący zagadnienia pneumatyki i elektropneumatyki, pozwalający na rozwiązywanie zróżnicowanych problemów związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń i systemów pneumatycznych.
Treść i sposób realizacji szkolenia ukierunkowane są na wskazywanie uczestnikom właściwej drogi rozwiązywania praktycznych problemów w zakładzie pracy.

Absolwent kursu:
• zna własności sprężonego powietrza i sposób jego przygotowania,
• umie:
– identyfikować komponenty pneumatycznych pod względem ich budowy, przeznaczenia i działania,
– projektować, montować oraz sprawdzać poprawność działania prostych układów pneumatycznych,
– znajdować usterki komponentów i układów sterowania pneumatycznego,
– zapewnić warunki ciągłej i niezawodnej pracy elementów pneumatycznych,
– czytać schematy pneumatyczne oraz dokonywać analizy ich działania,
– interpretować dokumentację pneumatyczną i dane odnoszące się do układów pneumatyki.

Wymagania wstępne dla uczestników: ogólna wiedza techniczna

Sposób zakończenia kursu:
Egzamin wewnętrzny

Ośrodek:
OKZ DĄBROWA GÓRNICZA, Kr. Jadwigi 12

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.