Zapisz się

Nazwa
Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczejsnej cywilizacji

Cel:
Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu m.in. zagrożeń cywilizacyjnych i uzależnień, w tym umiejętnego rozpoznawania ich symptomów oraz profilaktyki w tym zakresie, a także pracy z dziećmi w rodzinie zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczesnej cywilizacji.

Sposób zakończenia kursu:

Ośrodek:
CDUN KATOWICE, Krasińskiego 2

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.