Zapisz się

Nazwa
Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych

Cel:
Przygotowanie słuchaczy do sprawowania wewnętrznego nadzoru, pracy w charakterze doracy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarow niebezpiecznych oraz do uzyskania świadectwa przeszkolenia doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, po złożeniu egzaminu państwowego.

Kursanci zostaną zapoznani m.in. z: zasadami pakowania towarów niebezpiecznych, regulacjami prawnymi, zagrożeniami stwarzanymi przez materiały niebezpieczne, rodzajami pojazdów używanych do przewozu, warunkam ostępowania w razie wypadku.

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
- ukończone 21 lat,
- posiadanie wyższego wykształcenia,
- udokumentowana niekaralność za przestępstwo umyślne.

Sposób zakończenia kursu:

Ośrodek:
CKZ KATOWICE, Krasińskiego 2

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.