Zapisz się

Nazwa
Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów - o masie do 5 kg

Cel:
Kurs jest zestawieniem wykładów i zajęć praktycznych, przygotowujących kursanta do egzaminu wewnętrznego na operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO VLOS. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym VLOS. Świadectwo jest niezbędne do komercyjnego wykonywania lotów w zasięgu wzroku pilota bezzałogowego statku powietrznego oraz lotów FPV przy użyciu BSP o masie startowej nieprzekraczającej 5kg.
- warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 13 rok życia – osoby do 13 do18 lat – konieczna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów
- osoby poniżej 16 roku życia odbywają kurs w obecności rodziców lub prawnych opiekunów
- nie jest wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie (wystarczy oświadczenie uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym na bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych dronem)

Cena kursu na zawiera kosztu wydanie świadectwa kwalifikacji.

Sposób zakończenia kursu:
egzamin wewnętrzny oraz wydania świadectwa kwalifikacji UAVO wraz z uprawnieniem podstawowym VLOS

Ośrodek:
CKZ BYTOM, Powstańców Śląskich 6

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.