Zapisz się

Nazwa
Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym

Cel:
Przekazanie wiedzy z zakresu sprawowania szeroko rozumianej opieki nad dzieckiem do lat 3, dzięki czemu przyszli wolontariusze będą mogli wspierać opiekunów dzieci w sprawowaniu funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Kurs adresowany jest do osób planujących podjąć pracę wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym lecz nie posiadających wymaganych kwalifikacji – pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, pedagoga opiekuńczo – wychowawczego i doświadczenia zawodowego (co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3).

Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 32/2014 z dnia 18 września 2014r.

Sposób zakończenia kursu:

Ośrodek:
CDUN KATOWICE, Krasińskiego 2

Wypełnij poniższy formularz aby zgłosić chęć udziału w tym kursie.
Pamiętaj aby wybrać ośrodek, w którym chciałbyś odbyć kurs.

Prosimy wypełnić poniższy formularz - można uzupełnić tylko wybrane pola. Prosimy wpisać prawidłowe dane, umożliwiające nam kontakt z Państwem (imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu). W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.
Obowiązkowe pola zostały oznaczone gwiazdką (*). Jeśli nie chcesz podawać numeru telefonu w jego miejsce wpisz swój adres e-mail.