Wypalenie zawodowe, stres, komunikacja interpersonalna, higiena pracy głosem

Zmęczenie, zniechęcenie, stres...
Okres pandemii zaostrza stan wypalenia zawodowego wśród polskich pracowników. Stajemy się rozkojarzeni, nieuważni oraz zestresowani co może spowodować zwiększenie wypadków w pracy.
Zapraszamy na szkolenia e-learning, które mają na celu przybliżyć i przeciwdziałać problemom związanym ze stresem, wypaleniem zawodowym oraz brakiem zdolności komunikowania się, a co za tym idzie za zmniejszeniem wypadkowości na stanowisku pracy.

Nazwa szkolenia

Forma kształcenia

Dodatkowe informacje i zapisy

Komunikacja interpersonalna jako element zapobiegania wypadkom przy pracy

e-learning

nasze ośrodki

Higiena pracy głosem w tym zaburzenia głosu o podłożu zawodowym dla nauczycieli

e-learning

nasze ośrodki

Wypalenie zawodowe jako przyczyna występowania wypadków przy pracy

e-learning

nasze ośrodki

Stres w pracy oraz jego wpływ na występowanie wypadków przy pracy

e-learning

nasze ośrodki