Wynajem pomieszczeń w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zabrzu

1.06.2020

Ogłoszenie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zabrzu wynajmie pomieszczenia przy ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Kontakt w sprawie wynajmu:

Kierownik zespołu Administracji i Inwestycji:

Pan Dariusz Czyżewski tel. (32) 603 77 16 lub 607 800 311, mail: d.czyzewski@zdz.katowice.pl

lub

Pan Łukasz Musioł tel. (32) 603 77 92, mail: l.musiol@zdz.katowice.pl