Wynajem pomieszczeń w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu

22.02.2019

Ogłoszenie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu wynajmie pomieszczenia przu ul. Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze.

 

Kontakt w sprawie wynajmu:

Kierownik zespołu Administracji i Inwestycji:

Pan Dariusz Czyżewski tel. (32) 603 77 16 lub 607 800 311, mail: d.czyzewski@zdz.katowice.pl

lub

Pan Łukasz Musioł tel. (32) 603 77 92, mail: l.musiol@zdz.katowice.pl