Wulkanizator

Cel kursu

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności dot. m.in.: budowy i rodzajów opon oraz dętek; prawidłowego oznakowania opon i obręczy (tarczy koła); właściwego doboru opon do konkretnego modelu samochodu; a także montażu i demontażu opon oraz dętek.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu