Warsztaty taneczne

Cel kursu

Nabycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z różnymi technikami tanecznymi.
Liczba godzin uzależniona jest od potrzeb uczestników warsztatów.

Sposób zakończenia kursu