Warsztaty dla nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego

Cel kursu

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne dla nauczycieli do wykonywania zadań doradcy zawodowego poprzez pogłębienie interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Tematyczne warsztaty dla nauczycieli doradców zawodowych z zakresu:
- tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
- metod poszukiwania pracy,
- zachowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej,
- prowadzenia rozmowy z uczniem/ klientem
oraz z wieloma innymi ważnymi aspektami niezbędnymi w pracy doradcy zawodowego.

Sposób zakończenia kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl
5 120 zł 21.09.2020
Zapisz się