Uroczystość Nadania Sztandaru Zespołowi Szkół w Bielsku-Białej

23.05.2018

22 maja 2018 roku na Rynku Bielskiej Starówki odbyła się Uroczystość Nadania Sztandaru Zespołowi Szkół im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Na Uroczystość licznie przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, służb mundurowych, kombatanckich, pracodawcy współpracujący ze szkołą oraz nauczyciele, rodzice i sympatycy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się utworem wykonanym przez ucznia klasy 1 kierunku technik informatyk Konrada Hoffmana „Czerwone maki na Monte Casino”.

Halina Kasznia – I Wiceprezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach odczytała akt nadania sztandaru i wręczyła sztandar Dyrektorowi Szkoły.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Mirosława Nykiel, I Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Wiceprzewodnicząca Sejmiku V kadencji Sylwia Cieślar, Pełnomocnik Wojewody ds. współpracy z środowiskami kombatanckimi Andrzej Krzystyniak, Jan Zacharejko reprezentujący Stanisława Piętę Posła na Sejm RP, przedstawiciele służb mundurowych: mjr Tomasz Maj Wojskowy Komendant Uzupełnień z Bielska-Białej, Janusz Świerczek  przedstawiciel WKU odpowiedzialny za współpracę ze szkołą w ramach „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony certyfikowanych klas mundurowych”, 18 batalion powietrznodesantowy reprezentowała por. Anita Skowron opiekun uczniów klasy pilotażowej. Kolejni goście to: ksiądz kapelan płk Mariusz Antczak, Krzysztof Herzyk Komendant Miejski Policji, Adrian Klimek Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie oraz przedstawiciele Aresztu Śledczego, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Z radością gościliśmy również: mjr. rezerwy Jerzego Witkowskiego Żołnierza Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości, Wojciecha Borońskiego Prezesa Śląskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Ryszarda Kasprzyka Dyrektora Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK, Arkadiusza Sobków Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego OHP, Tadeusza Wydrę Komendanta bielskiego OHP oraz Agnieszkę Rusin Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Bielska-Białej, Aleksandra Radkowskiego Naczelnika Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, chor. Jerzego Ludwina Prezesa Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ z Bielsku-Białej wraz z pocztem sztandarowym. Na uroczystość przybyli również z ramienia Kuratorium: Wacław Wójcik Główny Specjalista ds. obronnych Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Elżbieta Skrzypek starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, a także Ewa Kucypera Wiceprezes Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych Aktywni, Ada Dziopak Strac  Menadżer Proseat Sp z o.o. z Czechowic-Dziedzic, Władysław Sokół Prezes Zarządu Firmy Czasza z Bielska-Białej. Na ręce dyr. Zespołu Szkół Ewy Wasylkowskiej wpłynęły listy gratulacyjne.

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się defilada pododdziałów szkół mundurowych oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Rybniku ZDZ Katowice - laureatów I miejsca Drugiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych organizowanego przez WKU Rybnik. W uroczystości uczestniczyła Orkiestra Wojskowa