Unieważnienie postępowania nr 1/2017/ZDZ/ZARKI

27.03.2017

Ogłoszenie

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 1/2017/ZDZ/ZARKI z dnia 22 lutego 2017r. -  w ramach projektu „Edukacja bliżej praktyki w Żarkach – przeprowadzenie prac budowlanych i zakup wyposażenia w celu stworzenia nowoczesnej pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie”.

Unieważnienie postępowania następuje na podstawie punktu III ust. 6 treści zapytania.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach zapytanie zostanie ponowione. Zapraszamy do składania ofert.