Unieważnienie postępowania 1/2016/ZDZ/ŻYWIEC

13.10.2016

Ogłoszenie

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach informuje o unieważnieniu postępowania nr 1/2016/ZDZ/ŻYWIEC w ramach projektu „Edukacja bliżej praktyki w Żywcu – przeprowadzenie prac budowlanych i zakup wyposażenia w celu stworzenia nowoczesnej pracowni do nauki zawodu operatora obrabiarek skrawających”.

Jednocześnie informujemy, iż w najbliższych dniach zapytanie zostanie ponowione.