Turystyka i rekreacja

Kursy

Nazwa kursu Cel
Nordic Walking Celem kursu jest: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą aktywności ruchowej; kształtowanie umiejętności prawidłowego chodzenia z kijami, a także kształtowanie umiejętności korzystania z Nordic Walking w celu rekreacji, rehabilitacji bądź sportu

Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby chcącej zaznajomić się z techniką Nordic Walking na poziomie podstawowym. Podczas kursu kładziony jest nacisk na praktykę treningową ukierunkowaną na najbardziej efektywną technikę Nordic Walking.