Trening umiejętności społecznych

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy umiejętności m.in. z zakresu komunikacji społecznej (werbalnej i niewerbalnej); rozwiązywania konfliktów.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl
16 360 zł TRWA NABÓR