Trener przygotowania motorycznego sportowców

Cel kursu

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu trenera przygotowania motorycznego sportowców. Absolwent będzie znał podstawowe zagadnienia treningu motorycznego, praktyczne aspekty kształtowania oraz przedstawienia ćwiczeń ukierunkowanych na reedukację wybranych zdolności motorycznych w koncepcji treningu funkcjonalnego,a także zasady programowania treningu w sportach indywidualnych, drużynowych.

Sposób zakończenia kursu

Zaświadczenie o ukończeniu kursu