Train the trainer

Cel kursu

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne słuchaczy do prowadzenia zajęć grupowych, tworzenia z klientem projektu zawodowego, planowania organizacji pracy własnej, radzenia sobie ze stresem, tworzenia warsztatu pracy trenera poprzez :
• nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb szkoleniowych oraz ustalania celów szkolenia
• poprawnego tworzenia materiałów oraz ćwiczeń szkoleniowych
• nabycie umiejętności planowania i kierowania pracą grupy
• zdobycie umiejętności wzbudzania zainteresowania słuchaczy
• poznania i przećwiczenia metod oraz technik szkoleniowych
• udoskonalenie umiejętności związanych z prowadzeniem szkolenia w warunkach nietypowych
• pozyskania wiedzy z zasad poprawnego prezentowania się podczas szkolenia

Sposób zakończenia kursu

egzamin wewnętrzny w formie testu wyboru

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach
ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy

tel.: 32 227-17-46
e-mail: tychy@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.tychy.zdz.pl
20 350 zł TRWA NABÓR
Centrum Kształcenia Zawodowego w Żywcu
ul. Sienkiewicza 65, 34-300 Żywiec

tel.: 33 861 43 46
e-mail: zywiec@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.zywiec.zdz.pl
20 250 zł TRWA NABÓR
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej
Rynek 16, 34-200 Sucha Beskidzka

tel.: 33 874-43-81
e-mail: suchab@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.sucha.zdz.pl
20 300 zł TRWA NABÓR