Technika na Śląsku

Zakład Doskonalenia Zawodowego oferuje rozwój w szkołach technicznych na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego i łódzkiego. Absolwenci technikum kończą szkołę ze świadectwem maturalnym oraz doświadczeniem praktycznym w danym zawodzie. Technikum to przede wszystkim okazja do zdobycia wiedzy praktycznej i odbycia ciekawych praktyk. Korzyści, jakie płyną z podjęcia nauki w technikum, to przede wszystkim zawód, doświadczenie i wiedza praktyczna.
Nasza oferta przewiduje kształcenie w następujących kierunkach:

  • Technikum gastronomiczne
  • Technikum informatyczne
  • Technikum logistyczne
  • Technikum fryzjerskie
  • Technikum handlowe
  • Technikum fotograficzne
  • Technikum hotelarskie
  • Technikum programistyczne

...i wiele, wiele innych! Sprawdź kompletny wykaz szkół i kierunki kształcenia na rok 2020/2021 na stronie: https://www.zdz.katowice.pl/wykaz-szkol-i-kierunkow-ksztalcenia