Szkoły zawodowe na Śląsku

Szkoły zawodowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, które pragną odpowiedniego przygotowania do zawodu od strony praktycznej. Branżowa szkoła daje tę możliwość, że po jej ukończeniu, absolwent może od razu przystąpić do wykonywania danego zawodu. Posiadając wiedzę praktyczną, zyskuje się samodzielność oraz pewność w wykonywaniu tego typu prac, co umożliwia podjęcie pracy na własny rachunek. Szkoły zawodowe w województwie śląskim i małopolskim oferują spektrum możliwości kształcenia.
Kierunki, w jakich uczeń może zdobywać praktyczne doświadczenie w szkołach wielozawodowych to przede wszystkim:

  • Kucharz
  • Fryzjer
  • Technik elektryk
  • Mechanik pojazdów samochodowych
  • Lakiernik
  • Technik handlowiec
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Magazynier - logistyk
  • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • Technik Mechanik

Pełną ofertę szkół branżowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego możesz znaleźć na stronie: https://www.zdz.katowice.pl/wykaz-szkol-i-kierunkow-ksztalcenia?q=&city=&cat%5B%5D=20266&cat%5B%5D=32&age=all