Szkoły policealne na Śląsku

Szkoły policealne są odpowiednie dla osób, które zdecydowały się na podniesienie kwalifikacji w danym kierunku lub całkowitą zmianę kształcenia. Nauka w darmowych szkołach policealnych jest o tyle komfortowym rozwiązaniem, że zostawia pewną swobodę i czas na życie prywatne oraz zawodowe. Szkoły policealne są dla każdego – zarówno dla młodych absolwentów szkół średnich, jak i dla dorosłych, a matura nie jest wymagana. Edukacja w szkole policealnej jest darmowa i często odbywa się w trybie zaocznym, ale też i dziennym. Najlepsze szkoły policealne na Śląsku oferują kształcenie w następujących kierunkach:

  • Florysta
  • Technik usług kosmetycznych
  • Opiekun medyczny
  • Technik masażysta
  • Terapeuta zajęciowy
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Zobacz kierunki szkół policealnych 2020/2021 na stronie: https://www.zdz.katowice.pl/wykaz-szkol-i-kierunkow-ksztalcenia?q=&city=&cat%5B%5D=72&age=all