Szkolenia metodyczne

Cel kursu

Poszerzanie przez pracowników placówek oświatowych wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. metodyki nauczania przedmiotów ogólnokształcących, pedagogiki oraz psychologii w ramach pracy z uczniem zdolnym a także uczniem z SPE, socjologii, prawa oświatowego i polityki oświatowej. Tematyka poszczególnym szkoleń związana jest z priorytetami MEN i Kuratorium Oświaty w danym roku szkolnym.

Sposób zakończenia kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl
5 250 zł 26.10.2020
Zapisz się