Szkolenia e-learning

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice zaprasza na szkolenia e-learning

1. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

2. Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacja

3. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

4. Praca z klientem trudnym i niezmotywowanym

5. Planowanie kariery - rynek pracy (nowość)

6. Planowanie kariery - dokumenty aplikacyjne (nowość)

Szczegółowe informacje i zapisy:
CDUN tel.: 605 762 860
e-mail:
cdun@zdz.katowice.pl