Szkolenia e-learning

Zaprasza na szkolenia e-learning dla nauczycieli prowadzonych na platformie moodle

 

Metody aktywizujące – zastosowanie i modyfikacje

150 zł/osoba

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

150 zł/osoba

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Praca z klientem trudnym i niezmotywownym

150 zł/osoba

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Planowanie kariery – rynek pracy

 

150 zł/osoba

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Planowanie kariery – dokumenty aplikacyjne

150 zł/osoba

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Metodyka prowadzenia zajęć na odległość

150 zł/osoba

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Rady pedagogiczne wg zapotrzebowania

 

700 zł/ za grupę do 20 osób

5 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl

Prdagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

750 zł/osoba

48 godzin

tel.: 605 762 860,

cdun@zdz.katowice.pl