Szklenia e-learning

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń on-line

Zobacz co przygotowaliśmy

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń e-learning

1. Szkolenie wstępne BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ
2. Szkolenia okresowe BHP przeznaczone są dla:
- pracowników na stanowiskach robotniczych - NOWOŚĆ
- pracowników administracyjno-biurowych;
- pracodawców i osób kierujących pracownikami;
- pracowników inżynieryjno-technicznych;
- przedstawicieli handlowych;
- służby medycznej;
- dyrektorów szkół;
- nauczycieli;
- osób przeprowadzających instruktaż stanowiskowy.
- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Szczegółowe informacje i zapisy

3. Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
4. Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacja6. Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych
5. Praca z klientem trudnym i niezmotywowanym
6. Planowanie kariery - rynek pracy (nowość)
7. Planowanie kariery - dokumenty aplikacyjne (nowość)
Szczegółowe informacje i zapisy:
CDUN tel.: 605 762 860
e-mail:
cdun@zdz.katowice.pl