Nowy System Informacji Oświatowej (SIO)

Cel kursu

Uczestnik kursu nabędzie wiedzę oraz umiejętności związane z aktualnymi przepisami w zakresie zmodernizowanego SIO oraz jego stosowania, w tym ogólne funkcjonowanie Systemu Informacji Oświatowej, obowiązki i odpowiedzialność dyrektora za sprawozdania, kontrola poprawności wprowadzania danych do sprawozdania.

Sposób zakończenia kursu

Gdzie jest dostępny kurs Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl
5 300 zł 20.09.2020
Zapisz się