spawanie

Metody spawania:

 

Szkolenia prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

  • Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
  • Moduł 2 - złącza doczołowe blach
  • Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Proponujemy również:

Absolwenci kursów otrzymują:

  • Książka spawacza - po kursach spawania
  • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania
  • Świadectwo ukończenia kursu - po ukończonym kursie cięcia acetylenowo - tlenowego

 

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu (po 2 latach).

Gwarantujemy:

  • doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • wysoki poziom nauczania
  • środki i materiały dydaktyczne