Spawanie

Wybierz kurs dla siebie:

Metody spawania:

Szkolenia prowadzone są na 3 poziomach zaawansowania:

 • Moduł 1 - złącza ze spoinami pachwinowymi blach i rur
 • Moduł 2 - złącza doczołowe blach
 • Moduł 3 - złącza doczołowe rur

Proponujemy również:

Absolwenci kursów otrzymują:

 • Książka spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo egzaminu spawacza - po kursach spawania
 • Świadectwo ukończenia kursu wg ISO EN 9606 - po ukończonym kursie cięcia acetylenowo - tlenowego
 • Dodatkowo, oprócz Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza firmowanego przez Instytut Spawalnictwa istnieje możliwość uzyskania
  dodatkowego Certyfikatu Spawacza oraz Książki Spawacza wydanych przez TÜV SÜD.

Zasady egzaminowania spawaczy:

Egzaminy przeprowadzane są wg  PN ISO 9606 oraz wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Prowadzimy również weryfikacje uprawnień spawalniczych po upływie ważności ich terminu (po 3 latach).

Gwarantujemy:

 • doświadczoną, wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
 • wysoki poziom nauczania
 • środki i materiały dydaktyczne